Хэвлэлийн мэдэгдэл

Сүм “Христээр дамжуулан илүү ихийг олж авах нь” компанит ажил эхлүүлж байна

easter campaign

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм Тайландын Бангкок ариун сүмийн барилгын шав тавих өдөр товлогдов

Бангкок дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм Тайландын Бангкок ариун сүмийн барилгын шавыг тавих ёслолын ажиллагаа 2019 оны 1-р сарын 26-ны бямба гаргийн 10 цагт болох гэж байгааг зарлаж байгаадаа таатай байна.

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе!

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс хэрэгжүүлж буй Христийн мэндэлсний баярын компанит ажлаараа дамжуулан бид энэхүү баярын улирлын турш хүмүүсийг Есүс Христийн адил амьдрахад уриалан дэмжиж байна. “Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” компанит ажил гурав дахь жилдээ явагдаж байгаа бөгөөд 2018 оны 12-р сарыг дуустал үргэлж...

Сүмийн нэр

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион байгуулагдлаа

2018 оны 8-р сарын 1-ээс эхлэн ахлагч Дэвид Ф.Эванс Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр болж, Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион байгуулагдлаа.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар, Сюзан Бэднар эгч нар Ази дахь гэгээнтнүүдэд тохинуулсан нь

Шуурхай мэдээ, 2018 оны 2-р сарын 20
Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон энэ 4-р сард Европ, Африк, Ази тивийн орнуудаар зочилно

Сүмийн ерөнхийлөгчийг түүний эхнэр Вэнди Нэлсон, ахлагч Холланд, Холланд эгч нар дагалдан явах болно.

Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч

Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 90 насандаа таалал төгсөв

“25 өдөр 25 арга замаар Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе”

Христийн мэндэлсний баярын “25 өдөр 25 арга замаар Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” кампанит арга хэмжээний хүрээнд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь Олон Нийттэй Харилцах Алба энэ арван хоёр дугаар сарын 25 хүртэл олон арга хэмжээ авахаар төлөвлөжээ.

...