Хэвлэлийн мэдэгдэл

Тайландын Бангкок ариун сүмийн тухай уран сайхны танилцуулгыг толилуулав

Шуурхай мэдээ, 2018 оны 2-р сарын 20
Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон энэ 4-р сард Европ, Африк, Ази тивийн орнуудаар зочилно

Сүмийн ерөнхийлөгчийг түүний эхнэр Вэнди Нэлсон, ахлагч Холланд, Холланд эгч нар дагалдан явах болно.

Сүм номлолын ажилд өөрчлөлт хийснээ зарлав

2018 онд таван шинэ номлол нээгдэнэ;  19 номлол бусад номлолтой нэгдэнэ

Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч

Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 90 насандаа таалал төгсөв

“25 өдөр 25 арга замаар Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе”

Христийн мэндэлсний баярын “25 өдөр 25 арга замаар Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” кампанит арга хэмжээний хүрээнд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь Олон Нийттэй Харилцах Алба энэ арван хоёр дугаар сарын 25 хүртэл олон арга хэмжээ авахаар төлөвлөжээ.

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе!

Христийн мэндэлсний баярын “Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе” арга хэмжээ Христийнхтэй адил үйлчлэл хийхэд биднийг урамшуулан дэмжиж байна. Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүд энэ арга хэмжээнд идэвхтэй хүчин чармайлт гарган оролцож байгаа билээ.

Яагаад хожмын үеийн гэгээнтнүүд тамхи татаж, архи хэрэглэдэггүй, тэр ч бүү хэл цай, кофе хүртэл уудаггүй юм бэ?

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ бүрэлдхүүн

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл өөрчлөгдөн, Бүсийн ерөнхийлөгчөөр Ахлагч Рэнди Д.Фанк, одоо нэгдүгээр зөвлөхөөр үйлчилж буй Ахлагч Дэвид Ф.Эванс, хоёрдугаар зөвлөхөөр Ахлагч Петр Р.Мэурс нар тус тус томилогдлоо.

“Итгэл найдвар, Боломж Улаанбаатар - 2017” марафон гүйлтэд Сүмийн гишүүд оролцлоо

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь Олон Нийттэй Харилцах Албаны санаачлагаар Сүмийн олон гишүүн “Итгэл найдвар, Боломж Улаанбаатар - 2017” марафон гүйлтэд оролцон, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үйлсэд хувь нэмрээ орууллаа.