Мэдээ мэдээлэл
Азид Сүм шаваа тавин, сүндэрлэн босож байна
Хорин хоёр улс орноос бүрддэг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсэд өнгөрсөн хоёр жилд олон чухал түүхэн үйл явдал болж өнгөрлөө. Тухайлбал: 2014 онд Хонконгийн Сүм номлолын ажил зохион байгуулагдсаны 65 жилийн ой, Тайваний Тайпей ариун сүм онцгойлон адислагдсаны 30 жилийн ойгоо тус тус тэмдэглэв.
Энэ жил Хятадын Хонконгийн ариун сүм онцгойлон адислагдсаны 20 жилийн ой, Вьетнам, Тайланд улс хоёулаа газар нутаг нь онцгойлон адислагдсаны 50 жилийн ой, Тайвань улс Хонконгоос анхны номлогчид ирсний 60 жилийн ойг тэмдэглэлээ.

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ Архивууд »

Мэдээний архивууд