Мэдээ мэдээлэл
Сүм Азид шаваа тавин, сүндэрлэн босож байна
Хорин хоёр улс орноос бүрддэг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн бүсэд сүүлийн хоёр жилд олон чухал түүхэн үйл явдал болж өнгөрлөө.
Энэ жил Хятадын Хонконгийн ариун сүм онцгойлон адислагдсаны 20 жилийн ой, Вьетнам, Тайланд улс хоёулаа газар нутаг нь онцгойлон адислагдсаны 50 жилийн ой, Тайвань улс Хонконгоос анхны номлогчид ирсний 60 жилийн ойг тус тус тэмдэглэлээ.

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ Архивууд »

Мэдээний архивууд