Онцлох

Мэдээ мэдээлэл
Зуунмод сумын номын санг шинэчиллээ
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага болон “Амжилтын төлөө залуус” ТББ саяхан Төв аймгийн Зуунмод сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн номын санг шинэчлэн сайжруулах ажилд гар бие оролцон, хамтран ажиллалаа.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага болон “Амжилтын төлөө залуус” ТББ саяхан Төв аймгийн Зуунмод сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн номын санг шинэчлэн сайжруулах ажилд гар бие оролцон, хамтран ажиллалаа.

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ